Atención a familias

És un servei destinat a donar suport a les famílies dels destinataris dels nostres serveis i projectes, amb la finalitat de desenvolupar i potenciar les capacitats parentals i maternals, cercant la remissió de la situació de risc que incideix o pot incidir en el desenvolupament del seu fill/a.

L’acció amb els menors als projectes en medi obert, ha d’anar acompanyada de l’acció amb les seves famílies, amb la finalitat de millorar l’eficiència del servei, i afavorint la rotació dels infants i adolescents en aquest.

Objectius generals:

 • Acollir la família i l’infant o adolescent a la nostra Entitat, estudiant tant la demanda externa com la familiar.
 • Iniciar un procés de diagnòstic familiar que ens permeti detectar les situacions de risc existents o possibles.
 • Fomentar espais de participació familiar que permetin a les famílies tenir una experiència positiva de vinculació amb l’Entitat.
 • Crear ponts que enllacin la participació de les famílies a l’Entitat amb la participació a nivell de barri o comunitari.
 • Reeixir i millorar la capacitat educativa de les famílies, proporcionant criteris i eines concretes per abordar les diferents situacions i dificultats que es puguin produir en la vida quotidiana en relació a l’educació dels fills i filles.
 • Empoderar a pares i mares per afrontar amb èxit els reptes d’educar als fills i filles.

Es un servicio destinado a dar soporte a las familias de los destinatarios de nuestros servicios y proyectos, con la finalidad de desarrollar y potenciar las capacidades parentales y maternales, cercando la remisión de la situacion de riesgo que incide o puede incidir en el desarrollo de su hijo/hija.

la acción con los menores en los proyectos en medio abierto, han de ir acompañados de la ación con sus familias, con la finalidad de mejorar la eficiencia del servicio, y favorecer la rotación de los infantes y adolescentes en este.

Objetivos generales:

 • Acoger a la familia y al infante o adolescente en nuestra entidad, estudiando tanto la demanda externa como la familiar.
 • Iniciar un proceso de diagnostico familiar que nos permita detectar las situaciones de riesgo existentes o posibles.
 • Fomentar espacios de participación familiar que permitan a las familias tener una experiencia positiva de vinculacion con la entidad.
 • Crear puntos que enlacen la particiación de las familias en la entidad con la participación a nivel de barrio o comunidad.
 • Reger y mejorar la capacidad educativa de las familias, proporcionando criterios y herramientas concretas para abordar las diferentes situaciones y dificultades que se puedan producir en la vida cotidiana en relación a la educación de sus hijos e hijas.
 • Empoderar a padres y madres para afrontar con exito los retos de educar a los hijos e hijas.

Programa de rdio Famlies

memorias 2

videos

Contacto

SALESIANS SANT JORDI-PES CRUÏLLA

C/ Pedraforca, 2-6 · 08033 Barcelona
Tel. 93 359 55 76

pes.santbernat@salesians.cat

Patrocinadores

 • OTROS FINES I S GOB 1
 • generalitatlogo
 • RGB marca Color
 • logo agencia salut publica
 • consorci educacion barcelona
 • campus alimentacio 0
 • fpt catala rgb
 • logo kviures
 • logotwitter
 • fundaciomilenni 1
 • Blanquerna
 • logo ub
 • PUMPEU FABRA grand
 • solidaritat ub logotip
 • OBRASOCIAL LACAIXA 1
 • xarxa roviralta
 • fundbcnformaciopro